Only stupid people don't change their minds
Alles moet zo simpel mogelijk worden gemaakt, maar niet eenvoudiger - Albert Einstein
Voor elk probleem is ook een oplossing. Dat is het probleem niet
Talent gaat altijd samen met een vleugje waanzin
Niets is blijvend, alleen de verandering
Eenvoud is inzien wat je niet kunt weglaten
Een pad ontstaat door erop te lopen
Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte
Het is de kunst om op je dooie gemak keihard te werken
Cogito ergo sum - ik denk dus ik besta
Meetbaar, zichtbaar, voelbaar
Minds are like parachutes. They only work when they are open
Je hebt twee oren en een mond. Gebruik ze in deze verhouding
Rust scheppen is ook een kunst
Je moet de kar niet trekken, je moet erop zitten!
Als je denkt iemand te zijn, ben je gestopt iemand te worden
Met beide voeten op de grond kom je geen stap verder
 
 
 
 

Aangenaam, wij zijn van der RAAIJ & CO