Het is de kunst om op je dooie gemak keihard te werken
Alles moet zo simpel mogelijk worden gemaakt, maar niet eenvoudiger - Albert Einstein
Talent gaat altijd samen met een vleugje waanzin
Je hebt twee oren en een mond. Gebruik ze in deze verhouding
Niets is blijvend, alleen de verandering
Rust scheppen is ook een kunst
Meetbaar, zichtbaar, voelbaar
Met beide voeten op de grond kom je geen stap verder
Only stupid people don't change their minds
Eenvoud is inzien wat je niet kunt weglaten
Uit chaos ontstaat vaak leven, uit orde gewoonte
Als je denkt iemand te zijn, ben je gestopt iemand te worden
Minds are like parachutes. They only work when they are open
Een pad ontstaat door erop te lopen
Cogito ergo sum - ik denk dus ik besta
Voor elk probleem is ook een oplossing. Dat is het probleem niet
Je moet de kar niet trekken, je moet erop zitten!
 
 
 
 

Aangenaam, wij zijn van der RAAIJ & CO